Xuan Yuan Jian - Wai Zhuan Zhi Tian Zhi Hen [Model NJ045]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Xuan Yuan Jian - Wai Zhuan Zhi Tian Zhi Hen [Model NJ045] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

轩辕剑外传-之天之痕 © 200? Nanjing.

(Xuan Yuan Jian - Wai Zhuan Zhi Tian Zhi Hen)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID NJ045

TRIVIA

The title translates from Chinese as "XuanYuan Sword 3 Side Story: The Scar in the Sky".

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015