Xing Ji Zheng Ba

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Xing Ji Zheng Ba screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xingjizb

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Xing Ji Zheng Ba © 1996 HengGedianzi [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.