Xiao Ao Jiang Hu [Model ES-1079]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Xiao Ao Jiang Hu [Model ES-1079] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xiaoajw

DESCRIPTION

??? ? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Xiao Ao Jiang Hu)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1079]

SOURCES
Game's ROM.