Xiang Shuai Chuan Qi

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Xiang Shuai Chuan Qi screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xscq

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Xiang Shuai Chuan Qi © 200? Nanjing.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.