LoginRegisterContact

Xiang Shuai Chuan Qi

Nintendo Famicom cart. published by Shenzhen Nanjing Technology

Xiang Shuai Chuan Qi screenshot

Listed and emulated in MAME.

Xiang Shuai Chuan Qi © 200? Nanjing.

SOURCES

Game's ROM.