Xian Jian Ji Xia Zhuan [Model NJ017]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Xian Jian Ji Xia Zhuan [Model NJ017] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

仙剑奇侠传 © 200? Nanjing.

(Xian Jian Ji Xia Zhuan)

Chinese pirate backport of a PC game with the same name.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ017

SOURCES
Game's ROM.