Xia Ke Chuan Qi [Model KT-1014]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xiakecq

DESCRIPTION

Xia Ke Chuan Qi © 199? Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KT-1014

SOURCES
Game's ROMs.