Xi You Ji Hou Zhuan [Model ES-1097]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Xi You Ji Hou Zhuan [Model ES-1097] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): xiyouji

DESCRIPTION

西游记后传 © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Xi You Ji Hou Zhuan)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1097]

SOURCES
Game's ROM.