Wu Shi Hun

A Nintendo Famicom Cart. by Rex Soft.

Wu Shi Hun screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): wushihun wushihun2 wushihun1

DESCRIPTION

Wu Shi Hun © 19?? Rex Soft [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.