Wai Xing Zhan Shi 2

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Wai Xing Zhan Shi 2 screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): waixngz2a waixngz2

DESCRIPTION

????2 © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Wai Xing Zhan Shi 2)

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.