Uchuu Senkan Yamato [Model DMG-YAJ]

The Nintendo Game Boy Game by Interbec

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[HANDHELD] Nintendo Game Boy Game

宇宙戦艦ヤマト © 1992 Interbec.

(Uchuu Senkan Yamato)

TECHNICAL INFORMATION

GAMe ID: DMG-YAJ

TRIVIA

Released on July 17, 1992 in Japan.

STAFF

Developed By BEC.

Producer: Dai
Director: Naoaki Isshiki
Scenario: Daix2
Scenario Adviser: Hiroyuki Hayashi
Programer: M. Omote, I. Shiba, M. Kanai
Sound: Minoru Yuasa, Hiroaki Kai
Graphic: Minoru Esaki, H. Ikeshita, Toshihiro Uchibori, Takashi Araki

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on May 16, 2016