Tsuyoku Naru Tesuji - Dai-1-kan [Model KS-1010]

A 22-year-old Pasogo Cart. by KOEI

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): tnt1

DESCRIPTION

強くなる手筋・第1巻 © 1996 Koei Co., Ltd.

(Tsuyoku Naru Tesuji - Dai-1-kan)

TECHNICAL INFORMATION

GAME ID: KS-1010

SOURCES
Game's ROMs.