Tian Shi Zhi Yi [Model ES-1095]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Tian Shi Zhi Yi [Model ES-1095] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): tszy tszyb tszyc tszye tszyd tszya

DESCRIPTION

???? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Tian Shi Zhi Yi)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1095]

SOURCES
Game's ROM.