Terauchikantarou Ikka

The Pachinko by Takao

Terauchikantarou Ikka screenshot

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[BALL-OP] Pachinko

Terauchikantarou Ikka © 2005 Takao.

TECHNICAL INFORMATION

Frame model: Hornet

TRIVIA

Released in July 2005 in Japan.

UPDATES

* B60S
* F50
* F60
* F70
* B60