Soreike! Anpanman - Eigo to Nakayoshi 2 - Tanoshii Carnival [Model HPC-6017]

The Sega Pico Game by SEGA Enterprises, Ltd.

Soreike! Anpanman - Eigo to Nakayoshi 2 - Tanoshii Carnival [Model HPC-6017] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): anpanme2

DESCRIPTION

[CONSOLE] Sega Pico Game

Soreike! Anpanman - Eigo to Nakayoshi 2 - Tanoshii Carnival © 1995 Sega Enterprises, Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: HPC-6017

SOURCES
Game's ROM.