Shu Qi Yu - Shu Xue Xiao Zhuan Yuan

A Nintendo Famicom Cart. by Unknown

Shu Qi Yu - Shu Xue Xiao Zhuan Yuan screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): shuqiyus

DESCRIPTION

Shu Qi Yu - Shu Xue Xiao Zhuan Yuan © 19?? Unknown [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.