Shin Daiku no Gen-san

The Pachinko by Sanyo

Shin Daiku no Gen-san screenshot

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

[BALL-OP] Pachinko

Shin Daiku no Gen-san © 2005 Sanyo.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SERIES