Sheng Jian Chuan Shuo [Model NJ014]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Sheng Jian Chuan Shuo [Model NJ014] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): shengjcs

DESCRIPTION

圣剑传说 © 200? Nanjing.

(Sheng Jian Chuan Shuo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ014

SOURCES
Game's ROM.