Sheng Huo Hui Zhang II Dai [Model ES-1053]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Sheng Huo Hui Zhang II Dai [Model ES-1053] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): firembc firembca

DESCRIPTION

????II? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Sheng Huo Hui Zhang II Dai)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1053]

SOURCES
Game's ROM.