Shen Mi Jin San Jiao [Model ES-1018]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Shen Mi Jin San Jiao [Model ES-1018] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): smjsj smjsja

DESCRIPTION

神密金三角 © 199? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Shen Mi Jin San Jiao)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1018]

SOURCES
Game's ROM.