San Shi Liu Ji [Model ES-1008]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

San Shi Liu Ji [Model ES-1008] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): sanshilj

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

三十六计 © 1996 Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(San Shi Liu Ji)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1008]

SOURCES
Game's ROM.