Saint Seiya - Beiou Tuji Pian [Model NJ084]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Saint Seiya - Beiou Tuji Pian [Model NJ084] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): sseiyac2

DESCRIPTION

圣斗士星矢-北欧突击篇 © 200? Nanjing.

(Saint Seiya - Beiou Tuji Pian)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ084

SOURCES
Game's ROM.