Sai Er Qi Xia Zhuan

The Nintendo Famicom Cart. by HengGedianzi

Sai Er Qi Xia Zhuan screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): saieqxz

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Sai Er Qi Xia Zhuan © 19?? HengGedianzi [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.