Rong Yu Xun Zhang [Model ES-1108]

The Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Rong Yu Xun Zhang [Model ES-1108] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): rongyu

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

???? © 2005 Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Rong Yu Xun Zhang)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1108]

SOURCES
Game's ROM.