LoginRegisterContact

Philosoma [Model SCPS-10009]

Sony PlayStation CD published 27 years ago by Sony Computer Ent., Inc.

Not listed in MAME yet.

Philosoma © 1995 Sony Computer Ent., Inc.

TECHNICAL

Game ID: SCPS-10009

TRIVIA

Released on July 28, 1995 in Japan.

Export releases:
[US] "Philosoma [Model SCUS-94403]" (1996)

STAFF

Featuring
D‑3: Kathumi Suzuki
Michau: Atsuko Tanaka
Lang: Kenyu Horiuchi (Kanyu Horiuchi)
Kinabalu: Akio Ōtsuka
Karen: Akemi Okamura
Cox: Yuichi Nagashima
Computer ALICE: Mami Horikoshi
Michael: Mitsuaki Hoshino
Special Guest: Rika Takahashi

Produced by: Tetsuji Yamamoto
Art Directed by: Takahiro Matsushima
Computer Graphics Directed by: Shuji Hiramatsu
Directed by: Kenji Sawaguchi
Assistant Director: Koji Tada
Manager: Akira Kawakami
Game Design: Shinya Miyakawa, Yoshiaki Honda
Program: Junya Shimoda, Yuichiro Tachibana, Yukio Watanabe, Tetsuro Hori
Assistant Program: Syouji Fujii, Akira Kondo
Special Demo Version Program: Fumiaki Hara
Digital Graphics Artists: Tsuyoshi Murakami, Yukio Umematsu, Tatsuya Iijima, Taihei Yamanaka, Yoshifusa Itagaki, Hidekazu Saitō, Ami Nitta, Kazumichi Ohtsubo, Sadako Nakamura, Naho Kodama
STREGA & GALLANT Design: Michiaki Satō
Cityscape & Machine Design: Yasuhiro Moriki, Futoshi Nagata
Title Design: Wataru Kukiyama, Masae Kanai
Creature Design: Takahiro Matsushima
Computer Graphics Artists: Teru, Alias Man, Yumiko Takahashi, Kaori Satō, Tomi Kambe, Sanae Ebihara, Shuji Hiramatsu, Kenji Sawaguchi
BLUR-MAN: Junichi Kobayashi
SNIC-MAN: Nobuhide Ishibashi
Story by: Takahiro Matsushima
Screen Writers: Ryoutaro Nohara, Takeshi Yoshikawa
Supervisor: Yasuo Hayashi
Music Producer: Takafumi Fujisawa (Tekafumi Fujisawa)
Music: Kow Otani
Staff Roll Music: Taro Kawashima
Mixer: Kayoko Abe
Production Coordinator: Kayo Ishikawa
Sound Director: Kanji Fukunaga
Sound & Effect: Kazuo Kuwabara, Kōichi Yamazaki, Naoto Nakai
Promotion Staff: Masatsuka Saeki, Kazuaki Komiya
Jacket & Booklet: Makoto Kamata, Tamami Shinpo (Tamami Shimpo)
Special Thanks to: Katsuhiko Kanazawa, Sachiko Tsuchiya, Nobuyuki Yamashita, Akira Koike, Makoto Kawamura
Co‑Producer: Akira Satou, Toshiyuki Miyata, Yukio Nagasaki
Executive Producer: Shigeo Maruyama, Teruhisa Tokunaka