Orochi - San Guo Da Luan Zhan Guo [Model NJ099]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Orochi - San Guo Da Luan Zhan Guo [Model NJ099] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): orochi

DESCRIPTION

OROCHI 三国大乱斗-战国 © 200? Nanjing.

(Orochi - San Guo Da Luan Zhan Guo)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ099

SOURCES
Game's ROM.