Miyaji Shachou no Pachinko Fan - Shouri Sengen 2 [Model SHVC-AFAJ-JPN]

Nintendo Super Famicom Cart. published 24 years ago by POW

Miyaji Shachou no Pachinko Fan - Shouri Sengen 2 [Model SHVC-AFAJ-JPN] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): pachiss2

DESCRIPTION

Miyaji Shachou no Pachinko Fan - Shouri Sengen 2 © 1995 Planning Office WADA

TECHNICAL INFORMATION

Package ID: Model SHVC-P-AFAJ (JPN)
Game ID: Model SHVC-AFAJ-JPN

TRIVIA

Released on April 21, 1995 in Japan only.

SOURCES
Game's ROM.