Kou Dai Yao Guai - Zuan Shi Ban [Model ES-1090]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Kou Dai Yao Guai - Zuan Shi Ban [Model ES-1090] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): pokeszs

DESCRIPTION

???? ?? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Kou Dai Yao Guai - Zuan Shi Ban)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1090]

SOURCES
Game's ROM.