Kou Dai Jing Ling - Jin [Model ES-1088]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Kou Dai Jing Ling - Jin [Model ES-1088] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): koudaijl

DESCRIPTION

????-? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Kou Dai Jing Ling - Jin)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1088]

SOURCES
Game's ROM.