Jue Dai Shuang Jiao [Model NJ060]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Jue Dai Shuang Jiao [Model NJ060] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): juedai

DESCRIPTION

绝代双骄 © 200? Nanjing.

(Jue Dai Shuang Jiao)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ060

SOURCES
Game's ROM.