Jiu Ji Ma Jiang II - Ye Yan Bian

A 19-year-old Sega Mega Drive Game by Unknown

Jiu Ji Ma Jiang II - Ye Yan Bian screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): jiujim

DESCRIPTION

Jiu Ji Ma Jiang II - Ye Yan Bian © 1999 Unknown [China].

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROMs.