Jing Hua Yuan [Model ES-1033]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Jing Hua Yuan [Model ES-1033] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): jinghy

DESCRIPTION

??? © 19?? Waixing Computer & Technology Co., Ltd.

(Jing Hua Yuan)

TECHNICAL INFORMATION

[Model ES-1033]

SOURCES
Game's ROM.