Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan [Model NJ031]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan [Model NJ031] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): sjjs

DESCRIPTION

金庸群侠传-书剑江山 © 200? Nanjing

(Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ031

SOURCES
Game's ROM.