Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan [Model NJ031]

The Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan [Model NJ031] screenshot

Emulated in MAME !

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

金庸群侠传-书剑江山 © 200? Nanjing

(Jin Yong Qun Xia Zhuan - Shu Jian Jiang Shan)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ031

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 11, 2015