Ji Jia Zhan Shi

Nintendo Famicom Cart. published 23 years ago by XianFeng Katong

Ji Jia Zhan Shi screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): jijiazs jjzsa jjzsb jjzsc jjzsd jjzse jjzsf

DESCRIPTION

Ji Jia Zhan Shi © 1996 XianFeng Katong.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.