Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi

The Nintendo Famicom Cart. by Culture Brain

Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): hiryukn3

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Hiryuu no Ken III - 5 Nin no Ryuu Senshi © 1990 Culture Brain

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.