Gu Ba Zhan Shi Xi Hua

The Nintendo Famicom Cart. by Unknown

Gu Ba Zhan Shi Xi Hua screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): gbzsxh gbzsxha

DESCRIPTION

[CONSOLE] Nintendo Famicom Cart.

Gu Ba Zhan Shi Xi Hua © 19?? Unknown [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.