LoginRegisterContact

Galaxian X-1

Sharp X1 5.25in. disk. published by Dempa Shinbunsha

Galaxian X-1 screenshot

Listed and emulated in MAME.

Galaxian X-1 © 198? Dempa Shinbunsha.

SOURCES

Game's Floppy.