Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB - Tsukikage Mura no Kaibutsu [Model DMG-AFDJ-JPN]

The Nintendo Game Boy Game by Chun Soft

Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB - Tsukikage Mura no Kaibutsu [Model DMG-AFDJ-JPN] screenshot

Emulated in MAME !

Information for the following ROM(s): furaishi

DESCRIPTION

[HANDHELD] Nintendo Game Boy Game

Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren GB - Tsukikage Mura no Kaibutsu © 1996 Chun Soft

TECHNICAL INFORMATION

Cartridge ID: DMG-AFDJ-JPN

SOURCES
Game's ROM.