LoginRegisterContact

Final Fantasy IV [Model SLPM-86028]

Sony PlayStation CD published 26 years ago by Square Co., Ltd.

Not listed in MAME yet

Final Fantasy IV © 1997 Square Co., Ltd.

TECHNICAL

Game ID: SLPM-86028

TRIVIA

Released on March 21, 1997 in Japan.

STAFF

FINAL FANTASY IV
Producer: Hironobu Sakaguchi
Character Design: Yoshitaka Amano
Music: Nobuo Uematsu
Main Design: Takashi Tokita
Main Program: Ken Narita
Main Graphics: Hiromi Nakada, Ryoko Tanaka
Map Design: Yasushi Matsumura
Battle Design: Kazuhiko Aoki, Hiroyuki Itou, Akihiko Matsui
Battle Graphics: Tetsuya Takahashi, Masanori Hoshino
Music Program: Minoru Akao
Sound Effects: Kenji Ito, Akira Ueda

REMAKE STAFF
Executive Producers: Hironobu Sakaguchi, Shinji Hashimoto
Director: Kazuhiko Aoki
Supervisor: Fumiaki Fukaya
Music: Nobuo Uematsu
CG Sound Effects: Eiji Nakamura
Recording Engineer: Kenji Nagashima
CG Supervisor: Atsushi Murata
Producer: Akihiro Imai
Publicity Producer: Manabu Denno
Porting: Tose Co. Ltd.
Special Thanks To: H. Masuda, Rei Komatsu, Yoshitsugu Saito, M. Kishihara, S. Inagaki, M. Yasuda, T. Tanaka, S. Mashima, Nobuyuki Ueda, Harumi Yukitake, K. Nakata, Toshiaki Naito, Yoshinori Uenishi, K. Ise

Development Quality Management
QA Producer: Akihito Shoji
QA Director: Kenichi Miyake
QA Coordinator: Hironori Akiyama
QA Staff: Kumiko Yoshikoshi, Yosuke Okamoto, Ringo Wachi, Motomoi Sawada

Localisation Team
Localisation Director: Kazuyoshi Tashiro
Programmer: Yoshinori Uenishi
Localisation Assistants: Mai Morofushi, Tomoko Sekii