Final Fantasy IV - Guang Yu An Shui Jing Fen Zheng [Model NJ098]

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Nanjing Technology

Final Fantasy IV - Guang Yu An Shui Jing Fen Zheng [Model NJ098] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): zzhx4

DESCRIPTION

Final Fantasy IV 光与暗 水晶纷争 © 200? Nanjing.

(Final Fantasy IV - Guang Yu An Shui Jing Fen Zheng)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ098

SOURCES
Game's ROM.