Fan Kong Feng Bao

A Nintendo Famicom Cart. by Shenzhen Jincota Technology

Fan Kong Feng Bao screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): fankfb

DESCRIPTION

Fan Kong Feng Bao © 199? Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROMs.