LoginRegisterContact

Di Guo Feng Bao - Napoleon's War [Model ES-1060]

Nintendo Famicom cart. published by Waixing Computer & Technology

Di Guo Feng Bao - Napoleon's War [Model ES-1060] screenshot

Listed and emulated in MAME !

???? - Napoleon's War © 19?? Waixing.
(Di Guo Feng Bao - Napoleon's War)

TECHNICAL

[Model ES-1060]

SOURCES

Game's ROM.