LoginRegisterContact

Di Er Ci Ji Qi Ren Da Zhan

Nintendo Famicom cart. published by Shenzhen Jincota Technology

Listed and emulated in MAME.

Di Er Ci Ji Qi Ren Da Zhan © 199? Shenzhen Jincota Technology Co., Ltd.

SOURCES

Game's ROMS.