Di 2 Ci - Chaoji Ji Qi Ren Dai Zhan

A Nintendo Famicom Cart. by XianFeng Katong

Di 2 Ci - Chaoji Ji Qi Ren Dai Zhan screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): srobot2c srobot2c2 srobot2c3 srobot2c1

DESCRIPTION

Di 2 Ci - Chaoji Ji Qi Ren Dai Zhan © 19?? XianFeng Katong

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.