CR Matsukata Hiroki no Mei Bugyou Kinsan [XX]

A 8-year-old Pachinko by Sansei R&D

Not emulated in MAME

DESCRIPTION

CR ??????????? © 2010 Sansei.

(CR Matsukata Hiroki no Mei Bugyou Kinsan)

TECHNICAL INFORMATION

PICTURE :
1
CR Matsukata Hiroki no Mei Bugyou Kinsan [XX] the Pachinko
Click to enlarge
(members only)
Model XX