Chuang Shi Ji Ying Xiong

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Chuang Shi Ji Ying Xiong screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): csjyx

DESCRIPTION

创世纪英雄 © 199? Waixing.

(Chuang Shi Ji Ying Xiong)

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.