Chong Wu Da Jia Zu - Bu Lou Fen Zheng [Model ES-1081]

A Nintendo Famicom Cart. by Waixing Computer & Technology

Chong Wu Da Jia Zu - Bu Lou Fen Zheng [Model ES-1081] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): cwdjz

DESCRIPTION

宠物大家族-部落纷争 © 19?? Waixing.

(Chong Wu Da Jia Zu - Bu Lou Fen Zheng)

TECHNICAL INFORMATION

Cartridge ID: ES-1081

SOURCES
Game's ROM.