Chao Ji Liu Yan Shan Bei Wei Qi

Nintendo Famicom cart. published by Yanshan RuanJian

Chao Ji Liu Yan Shan Bei Wei Qi screenshot

Listed and emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): cjwq

DESCRIPTION

Chao Ji Liu Yan Shan Bei Wei Qi © 19?? Yanshan RuanJian [China]

TECHNICAL INFORMATION

Have any information about this product ? Please submit it

SOURCES
Game's ROM.