LoginRegisterContact

Chao Ji Ji Qi Ren Da Zhan X

Nintendo Game Boy Color cart. published by Sintax

Listed and emulated in MAME.

Chao Ji Ji Qi Ren Da Zhan X © 200? Sintax.

SOURCES

Game's ROM.