LoginRegisterContact

Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLPS-01070]

Sony PlayStation CD published 25 years ago by Hudson Soft.

Not listed in MAME yet.

Bloody Roar - Hyper Beast Duel © 1997 Hudson Soft.

TECHNICAL

Game ID: SLPS-01070

TRIVIA

Released on November 06, 1997 in Japan.

Re-Editions:
[JP] "Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLPS-91157]"

Export releases:
[US] "Bloody Roar [Model SCUS-94199]"
[EU] "Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLES-01010]"

Goodies for Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLPS-01070]
Click to see more
(members only)
STAFF

Director: Kenji Fukuya, Susumu Hibi
Producer: Haruhiko Ikeda, Masato Toyoshima
Planner: Seiya Yamanaka
Main Programer: Yuichi Ochiai
Programming: Yasunari Watanabe, Takeshi Dodo, Kenji Shibayama
Chief Designer: Shinichi Onishi
Character Designer: Mitsuakira Tatsuta
Visual Design: Mitsuakira Tatsuta, Shinsuke Yamakawa
Motion Design: Shinji Ohtomo, Koji Mandai, Kumi Sasaki, Tetsu Ozaki
Music Staff Sound Coordinator: Keisuke Mitsui, Yuji Saito
Original Game BGM Composer: Takayuki Negishi
Recording & Mix Engineer: Ikuya Shimizuno
Recording Studio: Sound City, Tower Side, FEI
Drums: Toshinobu Takimoto
Bass: Michio Nagaoka
Guitar: Takayuki Hijikata, Makoto Matsushita
Arcade Mode Game BGM Composer: Atsuhiro Motoyama, Manabu Namiki, Kenichi Koyano, Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Tomoko Miyagi
Sound Effects: Atsuhiro Motoyama
Sound Program: Yuichi Ochiai
Sound Support: Masaaki Inoue
Voice Actor(s): David Babich, Erik Bergmann, Jimmy Nochol, Anet Tarpoff, Donna Mae Wong, Scott McCulloch, Barry Gjerde, Smantha Vega
Movie Staff Chacter Design: Tatsufumi Tamagawa
Supervising Animator: Yukihiro Kitano
Animator: Akihide Saito, Hideki Tachibana, Yoichi Mitsui, Masao Nakata, Eikishi Takahashi, Makaaki Iwane
CG Director: Koichi Shimomura
Modeller: Satoshi Ohashi, Ataru Nakagawa, Yukito Katsumizu, Takahiro Miyata, Yoji Iio
CG Animator: Tomoshige Noborio, Tetsuji Nakaoka, Takeshi Kyoto, Kian Bee Ng, Yumi Okubo, Chinami Matsubara, Yoshiki Ito, Kenji Yamada
Color Settings & Retouch: Rika Banzawa
CG Advisor: Toshifumi Sekijima
Edited By: Zin Kamohara, Zenjiro Motono
Visual Coordinator: Michiaki Sato, Makoto Shinjo
Directed By: Naoto Yoshimi
Special Thanks: Atsushi Ikeda, Kunji Katsuki, Ryutaro Kajino, Haruki Mitani, Wilson Kunihiko Ritch, Tsuyoshi Nakagawa, Osamu Kagoshima, Naochika Morishita, Hiroyuki Kawai, and the entire Hudson Staff
General Manger: Tadahiro Nakano, Tomonori Fujisawa
Executive Producer: Naoyuki Tsuji