Login Register Contact

Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLPS-01070]

Sony PlayStation game published 23 years ago by Hudson Soft.

Not listed in MAME yet.

information Info
goodies (4)
comments (0)
edit Edit
upload images Upload
add to favorites

DESCRIPTION

Bloody Roar - Hyper Beast Duel © 1997 Hudson Soft.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SLPS-01070

TRIVIA

Released on November 06, 1997 in Japan.

Re-Editions:
[JP] "Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLPS-91157]"

Export releases:
[US] "Bloody Roar [Model SCUS-94199]"
[EU] "Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLES-01010]"
Goodies for Bloody Roar - Hyper Beast Duel [Model SLPS-01070]
Click to see more
(members only)

STAFF

Director: Kenji Fukuya, Susumu Hibi
Producer: Haruhiko Ikeda, Masato Toyoshima
Planner: Seiya Yamanaka
Main Programer: Yuichi Ochiai
Programming: Yasunari Watanabe, Takeshi Dodo, Kenji Shibayama
Chief Designer: Shinichi Onishi
Character Designer: Mitsuakira Tatsuta
Visual Design: Mitsuakira Tatsuta, Shinsuke Yamakawa
Motion Design: Shinji Ohtomo, Koji Mandai, Kumi Sasaki, Tetsu Ozaki
Music Staff Sound Coordinator: Keisuke Mitsui, Yuji Saito
Original Game BGM Composer: Takayuki Negishi
Recording & Mix Engineer: Ikuya Shimizuno
Recording Studio: Sound City, Tower Side, FEI
Drums: Toshinobu Takimoto
Bass: Michio Nagaoka
Guitar: Takayuki Hijikata, Makoto Matsushita
Arcade Mode Game BGM Composer: Atsuhiro Motoyama, Manabu Namiki, Kenichi Koyano, Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Tomoko Miyagi
Sound Effects: Atsuhiro Motoyama
Sound Program: Yuichi Ochiai
Sound Support: Masaaki Inoue
Voice Actor(s): David Babich, Erik Bergmann, Jimmy Nochol, Anet Tarpoff, Donna Mae Wong, Scott McCulloch, Barry Gjerde, Smantha Vega
Movie Staff Chacter Design: Tatsufumi Tamagawa
Supervising Animator: Yukihiro Kitano
Animator: Akihide Saito, Hideki Tachibana, Yoichi Mitsui, Masao Nakata, Eikishi Takahashi, Makaaki Iwane
CG Director: Koichi Shimomura
Modeller: Satoshi Ohashi, Ataru Nakagawa, Yukito Katsumizu, Takahiro Miyata, Yoji Iio
CG Animator: Tomoshige Noborio, Tetsuji Nakaoka, Takeshi Kyoto, Kian Bee Ng, Yumi Okubo, Chinami Matsubara, Yoshiki Ito, Kenji Yamada
Color Settings & Retouch: Rika Banzawa
CG Advisor: Toshifumi Sekijima
Edited By: Zin Kamohara, Zenjiro Motono
Visual Coordinator: Michiaki Sato, Makoto Shinjo
Directed By: Naoto Yoshimi
Special Thanks: Atsushi Ikeda, Kunji Katsuki, Ryutaro Kajino, Haruki Mitani, Wilson Kunihiko Ritch, Tsuyoshi Nakagawa, Osamu Kagoshima, Naochika Morishita, Hiroyuki Kawai, and the entire Hudson Staff
General Manger: Tadahiro Nakano, Tomonori Fujisawa
Executive Producer: Naoyuki Tsuji