Bishoujo Janshi Suchie-Pai [Model SHVC-JS]

Nintendo Super Famicom Cart. published 26 years ago by Jaleco

Bishoujo Janshi Suchie-Pai [Model SHVC-JS] screenshot

Emulated in MAME !
Information for the following ROM(s): suchipai suchipai1

DESCRIPTION

Bishoujo Janshi Suchie-Pai © 1993 Jaleco Company, Limited.

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: SHVC-JS

SERIES

1. Bishoujo Janshi Suchie-Pai [Model SHVC-JS] (1993, SFC)
2. Idol Janshi Suchie-Pai Special (1993, ARC)
3. Idol Janshi Suchie-Pai II (1994, ARC)
4. Idol Janshi Suchie-Pai Special [Model IMP-SF0301] (1995, 3DO)
5. Idol Janshi Suchie-Pai Special [Model T-5701G] (1995, SAT)
6. Idol Janshi Suchie-Pai Limited [Model SLPS-00029] (1995, PSX)
7. Idol Janshi Suchie-Pai Remix [Model T-5704G] (1995, SAT)
8. Idol Janshi Suchie-Pai Special (1996, WIN3.1)
9. Idol Janshi Suchie-Pai II [Model T-5705G] (1996, SAT)
10. Idol Janshi Suchie-Pai II Limited (1996, PSX)
11. Idol Janshi Suchie-Pai II Limited Special Pack (1996, PSX)
12. Idol Janshi Suchie-Pai Special (1997, WIN95)
13. Suchie-Pai Adventure - Doki Doki Nightmare [Model T-5713G] (1998, SAT)
14. Suchie-Pai Adventure Doki Doki Nightmare (1998, PSX)
15. Suchie-Pai Adventure Doki Doki Nightmare Special Package (1998, SAT)
16. Idol Janshi Suchie-Pai Mecha Genteiban - Hatsubai 5 Shuunen Toku Package [Model T-5716G] (1998, SAT)
17. Idol Janshi Suchie-Pai Secret Album [Model T-5717G] (1999, SAT)
18. Idol Janshi Wo Tsukuttyaou (1999, DREAM)
19. Idol Janshi Suchie-Pai III (1999, ARC)
20. Idol Janshi Suchie-Pai Collection Koushiki Digital Gengashuu (1999, WIN95)
21. Idol Janshi Suchie-Pai Desktop De Asonjyaou (2001, WIN95)
22. Idol Janshi Suchie-Pai III Shokai Gentei ban (2002, WIN95)
23. Idol Janshi Suchie-Pai III Tsujou ban(2002, WIN95)
24. Idol Janshi Suchie-Pai Fandisk Shokai Gentei ban (2002, WIN98)
25. Idol Janshi Suchie-Pai Double Pack (2002, WIN98)
26. JALECO The Best Idol Janshi Suchie-Pai Limited (2002, PSX)
27. JALECO The Best Idol Janshi Suchie-Pai II Limited (2002, PSX)
28. Idol Janshi Suchie-Pai DVDPG Shokai Gentei ban (2003, DVD)
29. Ultra Series Idol Janshi Suchie-Pai Special (2003, WIN98)
30. YuYu Idol Janshi Suchie-Pai Special (2004, WIN98)
31. Idol Janshi Suchie-Pai PC Memorial BOX (2005, WIN98)
32. Idol Janshi Suchie-Pai III Remix (2007, DS/PSP)
33. Idol Janshi Suchie-Pai IV (2007, PS2)
34. Idol Janshi Suchie-Pai IV Portable (2010, PSP)

SOURCES
Game's ROM.